Kuruluş

Teksmer “Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi”; Türkiye’deki tekstil sektörünün teknik tekstiller alanında rekabet gücünün artırılmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur. Teksmer’in odaklandığı konu olan teknik tekstillerin Ar-Ge ve teknoloji yoğun bir üretim yapısına sahip olması nedeniyle, teknik tekstil sektörünün gelişebilmesi için bilgi ve know-how üretimi, ticarileşebilir yeni ürünlerin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede İzmir Kalkınma Ajansı finansal desteği ile kurulan Teksmer aşağıda listelenen kurumların ortaklığında faaliyetlerini yürütmektedir.

 • Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB)
 • Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi - Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESUM)
 • Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayi, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı (TARGEV)

Vizyon

Vizyonumuz; Yenilikçi, değer yaratan, ticarileşebilir Ar-Ge proje destekleri sağlayan; test, eğitim ve değerlendirme hizmetleri sunan bir merkez olarak Üniversite-Sanayi işbirliğinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmek.

Misyon

Misyonumuz; Teknik tekstiller kapsamındaki tüm uygulama alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara Ar-Ge proje destekleri, eğitim, test ve analiz hizmetleri sağlayan profesyonel bir “Araştırma Geliştirme Uygulama ve Eğitim Merkezi” olmak.

Ne Amaçlıyoruz?

Merkezin Amaçları;

 • Test ve analizlerin gerçekleştirilmesi
 • Üreticilerin ihtiyaç duyduğu gerekli bilginin, know-how ve insan kaynağının sağlanması
 • Sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek nitelikte üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak yapının kurulması
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu proje çalışmalarının hayata geçirilmesi
 • Teknik tekstillerin üretimi için firmaların dönüşüm sürecinde teknik desteğin sağlanması
 • Birlik, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve üniversite - sanayi işbirliğini sağlayacak yapının kurularak, firmalar için kolaylaştırıcılık mekanizmasının geliştirilmesi

Stratejik Hedefler

 • Üniversite Sanayi İşbirliği çatısı altında katma değeri yüksek Ar-Ge projeleri sunarak teknik tekstil sektörünün gelişimine destek olmak
 • Uluslararası akreditasyon standartlarına sahip dünyaca tanınmış ve kabul görmüş bir kalite kontrol merkezi olmak
 • Yenilikçi ve rekabetçi eğitim, test ve analiz hizmetleri sağlamak
 • AB programlarına entegre olmak
 • Sektörel dönüşüm kültürünü tesis etmek ve sürdürülebilir hale getirmek

Kalite Politikamız ve Hedeflerimiz

KALİTE POLİTİKASI

 • Tüm test hizmetlerimizi, ilgili Yasal Mevzuatlara, Ulusal veya Uluslararası geçerliliği olan standart metotlara ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yürütmek,
 • Müşteriye kaliteli ve güvenilir test hizmeti sağlamak ve bu amaçla kurulan Kalite Yönetim Sistemini, TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı’nın gereklerini yerine getirecek şekilde uygulamak,
 • Test hizmetlerimizi hassasiyet ve doğrulukla sonuçlandırarak müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • TS EN ISO/IEC 17025 Standardı şartlarını yerine getirerek yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Tüm Hizmetlerimizi, TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ve Kalite Yönetim Sistemini anlamış ve uygulayabilen,  nitelikli personelle gerçekleştirmek.

                                                   
KALİTE HEDEFLERİ

 • 2017 yılı içerisinde 50 test hizmeti gerçekleştirmek.
 • 2017 yılı içerisinde müşteri sayısını en az %20 arttırmak.
 • 2017 yılı içerisinde tüm Teksmer çalışanlarına 15 saat/yıl eğitim sağlamak.