• TANI

    Firma ziyaretleri ve çalıştay sonuçlarına göre ihtiyacın belirlenmesi.

  • TEŞHİS

    Firma analizi ve durum raporunun sunumu

  • TEDAVİ

    Teknik tekstil ürün yada prosesi için teknik danışmanlık hizmetinin verilmesi

Ürün Geliştirme & Proje Yönetimi

Yeni Ürün Geliştirme

Yeni ürün geliştirmeye odaklı bir merkez olarak; araştırma projeleri ile prototip ürünlerin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlar, geliştirilen ürünün ticarileşmesi için gerekli desteği oluştururuz.

Merkezimizde ürün geliştirme çalışmaları tekstilin hammaddesi olan lif üzerine yoğunlaştırılmış olup,merkezimizde ürün geliştirme çalışmaları için Bikomponent Lif Çekim cihazı yer almaktadır.

Cihaza ait detaylar ve örnek çalışmalar için tıklayınız.

Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Projeleri Yürütme

Sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek nitelikte üniversite-sanayi işbirliği yapısının kurulmasını sağlayarak, firmaların ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesine destek oluruz.

Ar & Ge Faaliyetleri

Teksmer, teknik tekstiller alanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak proje çalışmaları ve hizmetlerin geliştirilmesinin ötesinde, laboratuar
bünyesindeki makine ekipman altyapısını kullanarak Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Teksmer’de temel Ar-Ge Faaliyetleri şöyle özetlenebilir.

• Teknik tekstiller alanında Ar-Ge çalışmaları yürüterek sektördeki katma değeri
arttıracak ticarileşebilir koruyucu teknik tekstil ürünleri geliştirmek

• Ulusal ve uluslararası kaynakların kullanımı ile Ar-Ge projeleri yürütmek

Yayınlarımız

Teknik tekstillere ilişkin hem dünyadaki son gelişmeleri hem de merkezimizin güncel faaliyetlerini sizlere aktarabilmek amacıyla periyodik yayınlar hazırlıyoruz. Güncel ve geçmiş dönem yayınlarımıza bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Yayın seçiniz

TEKSMER BÜLTEN  SAYI 1 | MART 2021 | CİLT 1   TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

Sizler için hazırlamış olduğumuz 1. bültenimizi incelemek için aşağıda ki linke tıklayınız. 

TEKSMER BÜLTEN

SAYI 1 | MART 2021 

TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

 

TEKSMER BÜLTEN  SAYI 2 | MART 2021  TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

Sizler için hazırlamış olduğumuz 2. bültenimizi incelemek için aşağıda ki linke tıklayınız. 

TEKSMER BÜLTEN

SAYI 2 | MART 2021 

TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

 

 

TEKSMER BÜLTEN SAYI 3 | NİSAN 2021 TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

Sizler için hazırlamış olduğumuz 3. bültenimizi incelemek için aşağıda ki linke tıklayınız. 

TEKSMER BÜLTEN 


SAYI 3 | NİSAN 2021 


TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

 

 

 

TEKSMER BÜLTEN SAYI 4 | NİSAN 2021 TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

Sizler için hazırlamış olduğumuz 4. bültenimizi incelemek için aşağıda ki linke tıklayınız. 

TEKSMER BÜLTEN 

SAYI 4 | NİSAN 2021 

TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

 

TEKSMER BÜLTEN SAYI 5 | NİSAN 2021 TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

Sizler için hazırlamış olduğumuz 5. bültenimizi incelemek için aşağıda ki linke tıklayınız. 

TEKSMER BÜLTEN 

SAYI 5 | NİSAN 2021 

TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER

 
 
TEKSMER BÜLTEN SAYI 6 | MAYIS 2021 TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER
 
Sizler için hazırlamış olduğumuz 6. bültenimizi incelemek için aşağıda ki linke tıklayınız. 
 
TEKSMER BÜLTEN 
SAYI 6 | MAYIS 2021 
TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER
 


TEKSMER BÜLTEN SAYI 7 | MAYIS 2021 TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER
 
Sizler için hazırlamış olduğumuz 7. bültenimizi incelemek için aşağıda ki linke tıklayınız. 
 
TEKSMER BÜLTEN 
SAYI 7 | MAYIS 2021 
TEKNİK TEKSTİLLERDEN HABERLER